Tek Ders Sınavı

2014-2015 Bahar Dönemi Tek Ders Sınavı 10 Temmuz 2015 Cuma Saat 14.00’te Yapılacaktır.

Tek Ders Sınavına, Dönem Farketmeden Mezuniyeti İçin (Staj Hariç) Sadece 1 (Bir) Dersi Kalan Öğrenciler Müracaat Edebilir.

Müracaat Edecek Öğrencilerin Dilekçeyi Eksiksiz Doldurarak 08 Haziran – 03 Temmuz 2015 Tarihleri Arasında Öğrenci İşleri Bürosuna Onaylatarak Evrak Kayıt Bürosuna Teslim Etmeleri Gerekmektedir.

Tek Ders Müracaat Dilekçesi İçin Tıklayınız.

Yaz Okulu

Başka Üniversitelerden Yaz Okulu Alınabilmesi Hakkında Senato Kararı

Üniversitemiz öğrencilerinin aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda başka üniversitelerin yaz okullarından ders alması Üniversitemiz Senatosunun 18/06/2015 tarihli 2 sayılı toplantısında 19 numaralı karar ile kabul edilmiştir. Buna göre;

Başka Üniversitelerden Yaz  Okulu Alınabilmesi için Kriterler :

-Başka üniversitelerin yaz okullarından ders alma talep eden öğrencilerin, ders alacağı Üniversitelerin ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından belirlenmesi,

-Ders alma talep eden öğrencilerin, taleplerinin ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunda onaylanması,

-Alınan derslerin ulusal ya da AKTS kredilerinin ilgili birimdeki okutulan derslerle aynı ya da daha fazla olması,

-Ders içeriklerinin en az %70 uyumlu olması,

-Alınacak derslerin en fazla 10 kredi (ulusal) olması.

Yabancı Dil I-II TEK DERS SINAVI

Yabancı Dil I-II TEK DERS SINAVI 06 TEMMUZ 2015 Pazartesi günü saat 11:00’de İ.Ü. Yabancı Diller Bölümünde (Süleymaniye/Fatih) yapılacaktır.

Bu durumda olan öğrencilerin not dökümleri (transkript) ile birlikte sınavdan önce Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.