Doğru Akım Devre Analizi Gündüz

Istanbul üniversitesinin 2017-2018 akademik yılı açılış töreni 12 Ekim Perşembe yapılacağı için sadece Doğru Akım Devre Analizi Gündüz dersi ileri bir tarihe ertelenmiştir. Dersi alan Öğrencilerin yarın sabah gelmemeleri duyurulur.

Reklamlar

Sistem Analizi ve Tasarımı I

Bu hafta yapılan/yapılacak değerlendirmeler sonucunda; projeleri uygun görülen gruplar Perşembe Günü Saat 13.00’a kadar hem Proje Kabul Raporlarını Hem de Proje Çalışma Takvimlerini Sınıf Temsilcilerine (Gündüz: Günay AYGÜN, Gece: Bilal İSİ) mail yoluyla ileteceklerdir.

 • Doküman Formatları:
  • Proje Kabul Raporu: Rapor1_ProjeKabulRaporu_ProjeAdı_ProjeBaşkanıOkulNo
  • Çalışma Takvimi: CalismaTakvimi_ProjeAdı_ProjeBaşkanıOkulNo
   • Rapor formatında Sadece ProjeAdı ve ProjeBaşkanıOkulNo alanları değiştirilecektir. Her Kelime BÜYÜK harfle başlayacak ve arada boşluk olmayacaktır.
 • Belirtilen formatları karşılamayan dokumanlar kabul edilmeyecektir.
 • Belirtilen son teslim tarihinden geç verilen dökümanlar puanlamaya dahil edilmeyecektir.
 • Gruplara ait Ekip Numaraları belirlemiş ve Ders notları sayfasında ilan edilmiştir. 
 • Haftaya Sadece 1. EKİP’teki grupların projeleri takip edilecek ve incelenecektir.

Kısmi Zamanlı Çalışma Başvuruları

2017-2018 eğitim-öğretim yılında Üniversitemizin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü, daire başkanlıkları, merkez ve müdürlüklerinde çalışacak kısmi zamanlı öğrenci (KZÖ) başvuruları 18.09.2017 tarihinde başlamıştır. 

Öğrenciler başvurularını http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden yayın yapan İstanbul Üniversitesi Akademik Kayıt Sistemi (AKSİS) içerisindeki “Başvuru Diğer” Modülü üzerinden mevcut kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak şahsen yapacaklardır. Başvurunun programa eklenen “Başvuru Klavuzu” incelenerek yapılması büyük önem arz etmektedir.

Başvuru ekranın solunda bulunan “KZÖ Başvuru Formu” tıklanarak eksiksiz olarak doldurulmalı, kaydedilmeli ve sonra ana ekrana dönüp, İlan Karesi üzerindeki “Başvur” butonuna tıklanmalıdır. Aşamalardan birinin eksikliği başvuruyu geçersiz kılacak olup, süreç tamamlandıktan sonra telafisi mümkün olamayacaktır.

KZÖ çalışma yönergesinin 9. Maddesinde belirtildiği üzere, çalışma süresini dolduran öğrenciler başvuru yapamayacaktır. Çalışma süreleri 4 yıllık programlar için 4 yarıyıl, 5 yıllık programlar için 5 yarıyıl, 6 yıllık programlar için 6 yarıyıldır. Öğrencilerimizin bu hususta hassas davranmaları önemle rica olunur.

Aşağıda kısmi zamanlı çalışma imkânı sağlayan birimlere ait yapılacak işin adı, niteliği ve öğrencilerde aranan şartları içeren ‘’KZÖ Talep Listesi’’ verilmiştir. Öğrenciler yalnız tek bir birim için başvuru yapabilecek olup, sistem başvurusu sırasında çalışmak istenilen birimin yanlış seçilmesinin telafisi olamayacağından, öğrencilerimizin KZÖ Talep Listesini dikkatle incelemeleri gerekmektedir. (Tıp Fakültelerimiz ve Tıp Fakültelerimiz ile aynı yerleşkelerdeki Hemşirelik Hizmetleri Müdürlükleri farklı kontenjanlara sahiptirler.)

Öğrencilerimizin çalışmak istedikleri üst birim haricinde ilanda belirtilmiş bir alt birim var ise bunu da sunulacak ilgili kısma yazmaları gerekmektedir. (Örn: Edebiyat Fakültesi-Edebiyat Fakültesi Genel Kitaplığı, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü vb.)

Öğrenciler başvuru yaptıkları Birim tarafından bildirilecek olan tarih saat ve yerde bu birime ait KZÖ Seçim Komisyonu tarafından mülakata alınacaktır. Mülakat duyuruları ilgili birimlerin web sayfasında veya öğrenci işleri ilan panolarında yapılabilir. Öğrenciler tarafından ilgili yerler de takip edilmelidir. Öğrencilerimizin ilgili birimin mülakatına giderken, sistem başvurusu esnasında belirttikleri bilgilerin doğruluğunu ispatlayabilecekleri belgeleri (anne baba maaş belgeleri, nüfus kayıt örneği, transkript vb.) yanlarında götürmeleri gerekebilir. Çalışmak istedikleri birimin KZÖ Komisyonu tarafından mülakat puanı verilerek sistem tarafından seçilecek öğrencilerin isimleri, Ekim ayının ilk haftası http://sks.istanbul.edu.tr/ ve http://www.istanbul.edu.tr/?cat=13 adreslerinde ilan edilecek olup, çalışmaya hak kazanan öğrencilerin iş başlangıcı evrak teslimi tamamlandıktan sonra 15 Ekim 2017 tarihi itibariyle gerçekleşecektir.
KZÖ Çalışma Programına başvuran öğrencilerin girdikleri bilgilerin, asılsız çıkması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca;

Başvuru Yapamayacak Olanlar

 • Ara sınıf öğrencileri için Genel Not Ortalaması 2.00’ın altında olan
 • Normal eğitim-öğretim süresini aşan
 • Daha önceden süreç içerisinde 4 yıllık öğrenim süresi olan bölüm öğrencileri için 4 yarıyıl (2 yıl), 5 yıllıklar için 5 yarıyıl, 6 yıllıklar için ise 6 yarıyıl (3 yıl) çalışma hakkını dolduran
 • Disiplin cezası almış olan
 • Kayıt donduran veya yabancı uyruklu olan
 • Yetim maaşı ve nafaka hariç, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olan
 • Daha önce sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmiş olan, öğrenciler KZÖ Programına başvuramazlar.

KZÖ Talep Listesi için TIKLAYINIZ

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi için TIKLAYINIZ

Başvuru Kılavuzu için TIKLAYINIZ

Sistem Analizi ve Tasarımı I Dersinin İşlenmesi

Merhaba arkadaşlar,

Bu dönem işlenecek olan Sistem Analizi ve Tasarımı I Dersinde 2 veya 3’er kişilik gruplar halinde proje yapıp sunmanız beklenmektedir. Yapacağınız projelerin öncelikli olarak Kontrol ve Otomasyon alanında olması istenmektedir. Bu nedenle, her grup birden fazla proje önerisi ile gelerek, bu öneriler arasında uygun görülen projenin çalışmalarının başlatılması sağlanacaktır.

Aşağıda yer alan izlenceye göre, proje süreci aşamalar halinde haftalık olarak ifade edilmiştir. Ayrıca proje süreçlerinin değerlendirmesine yönelik bir örnek aşağıda yer almaktadır.

Koşullar

 • Her grup enaz 2 en fazla 3 kişiden oluşabilir.
 • Her grup en az 3 proje önerisi getirmelidir.
 • Kabul edilen proje önerisi hakkında en az 1 sayfalık bir rapor sunulacaktır. Verilecek raporun;
  • Proje üyelerinin bilgileri (Numara, Adı Soyadı, Görevi, Cep Tlf)
  • Projenin tercih edilmesindeki gereklilik,
  • Sunduğu olanaklar
  • Nasıl gerçekleştirileceği/yapılacağı bilgilerini içermesi gerekmektedir.
 • Belirlenen haftalarda, gerekli işlemin/sunumun yapılmamasının telafisi yoktur.
 • Teslim edilecek tüm raporlar, belirlenen şablon/örnek rapor çerçevesinde olmak zorundadır.
 • Her gruptaki Grup Başkanı, Sözcüsü ve Raportörlerinin belirlenmesi gerekmektedir.
 • Sınıftan seçilecek iki temsilci aracılığıyla, dersin hocasıyla iletişime geçebilirsiniz.
 • Projelerin yürütülmesi sürecinde Kontrol ve Otomasyon Laboraturarı hafta içinde kullanılabilir.

 

Detaylı Bilgi (Açıklama – Haftalık Takvim – Örnek Değerlendirme Tablosu ve Çalışma Notları) 

Ders İçin Bilgilendirme ve İmza

Gündüz: 26 Eylül 2017 Salı Saat 12.00

Gece: 26 Eylül 2017 Salı Saat 16.15