Kısmi Zamanlı Öğrenci Seçimi 

​”Kısmi  Zamanlı  Öğrenci” başvurusunda bulunan adaylar için 03 Ekim Pazartesi günü saat 15:00’da Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Konferans salonunda mülakat yapılacaktır. 

Aşağıda ismi geçen öğrencilerin mülakata girmeden önce saat 14:00’da Arş.Gör.Feyzi KAYSİ’nin odasında hazır bulunmaları gerekmektedir. 

Mülakatta Hazır Bulunması Gereken Öğrenciler


 

Sistem Analizi ve Tasarımı I

Merhaba arkadaşlar,

Bu dönem işlenecek olan Sistem Analizi ve Tasarımı I Dersinde 2-3 kişilik gruplar halinde proje yapıp sunmanız beklenmektedir. Yapacağınız projelerin öncelikli olarak Kontrol ve Otomasyon alanında olması istenmektedir. Bu nedenle, her grup birden fazla proje önerisi ile gelerek, bu öneriler arasında uygun görülen projenin çalışmalarının başlatılması sağlanacaktır.

Aşağıda yer alan izlenceye göre, proje süreci aşamalar halinde haftalık olarak ifade edilmiştir. Ayrıca proje süreçlerinin değerlendirmesine yönelik bir örnek aşağıda yer almaktadır.

Koşullar

 • Her grup enaz 2 en fazla 3 kişiden oluşabilir.
 • Her grup en az 3 proje önerisi getirmelidir.
 • Kabul edilen proje önerisi hakkında 2 sayfalık bir rapor sunulacaktır. Verilecek raporun;
  • Proje üyelerinin bilgileri (Numara, Adı Soyadı, Görevi, Cep Tlf)
  • Projenin tercih edilmesindeki gereklilik,
  • Sunduğu olanaklar
  • Nasıl gerçekleştirileceği/yapılacağı bilgilerini içermesi gerekmektedir.
 • Belirlenen haftalarda, gerekli işlemin/sunumun yapılmamasının telafisi yoktur.
 • Teslim edilecek tüm raporlar, belirlenen şablon/örnek rapor çerçevesinde olmak zorundadır.
 • Her gruptaki Grup Başkanı, Sözcüsü ve Raportörlerinin belirlenmesi gerekmektedir.
 • Sınıftan seçilecek iki temsilci aracılığıyla, dersin hocasıyla iletişime geçebilirsiniz.
 • Projelerin yürütülmesi sürecinde Kontrol ve Otomasyon Laboraturarı hafta içinde kullanılabilir.

 

Detaylı Bilgi (Açıklama – Haftalık Takvim – Örnek Değerlendirme Tablosu)