iutbmyo.com Portalına Üyelik

Merhaba arkadaşlar

Daha önceden size ilan edildiği üzere iutbmyo.com portalına üye olmanız istenmiştir. Elimize ulaşan listeye göre bazı öğrencilerin hala portala üye olmadığı belirlenmiştir.

Portala üye olmayan öğrencilerin en kısa zamanda üye olup, Öğr. Gör. Canan AKAY’ın odasındaki listeye imza atmaları gerekmektedir. İmzası olmayan öğrencilerin isimleri Yüksekokul müdüriyetine teslim edilecektir. 

Bilginize…

Öğrenci Temsilciliği Seçimi

9 Kasım 2015 Tarihinde Program ve Sınıf Temsilcileri Seçilecektir.

Herkes Aday Olabilir. En Çok Oyu Alan Kazanır.

Seçimler: 1. Sınıflar İçin: Elektronik Ölçme Tekniği, 2. Sınıflar İçin Süreç Kontrol Dersinde Yapılacaktır.

Son Olarak, Seçilen Temsilciler Arasından 1 Kişi Program Temsilcisi Seçilecektir.

Tüm Adaylara Başarılar.