Raporlu Öğrenci Hakkında

Raporların işleme konması

MADDE 6 – (1) Hastalık raporları, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile ara sınavlar, kayıt yenileme, kayıt dondurma ve devam zorunluluğu için işleme konulur.

(2) Öğrenci, raporlu olduğu süreler içinde yapılan derslere ve sınavlara giremez. Girdiği takdirde sınav veya başka değerlendirme etkinliklerinden aldığı notlar geçersiz sayılır.

(3) Öğrencinin rapor süresi içinde derslere ve sınavlara girebilmesi, iyileştiğine dair sağlık raporu ibraz etmesi halinde mümkündür.

(4) Hastalık raporları bitirme ve bütünleme sınavları için işleme konulmaz.